Untitled Document
Untitled Document
 
 
칠판클리너(2)
펜촉(2)
고체형광펜(0)
P.O.P펜(0)
지우개세트(13)
분필홀더(5)
펜통(3)
지우개세척기(3)
물붓글씨(6)
홀더케이스(1)
자석종이/롤자석(5)
 
 
 
마그핀 고무자석 테이프
1,200원(기본가)
 
 
 
원목 펜통 자석형 (펜통,분필,보드마카,지우개 수납함)
22,000원
 
 
 
3단 투명 가림판
4,200원(기본가)
 
 
 
[프린트용 방수 종이자석] 마그퍼 자석원단
2,500원(기본가)
 
 
 
 
스크린보드마카 지우개 세트
2,500원(기본가)
 
 
 
건식 지우개 세트(소)
1,100원(기본가)
 
 
 
롤고무자석 (30mm,50mm,100mm,150mm)
1,200원(기본가)
 
 
 
지우개패드(핑크)
1,500원
 
 
 
 
[문교] 지우개세척기
44,000원
 
 
 
보드메이트(펜통,분필수납함)
28,000원
 
 
 
[문교지우개]탄산분필 지우개
1,300원(기본가)
 
 
 
마카지우개(오겹)_특대
3,300원(기본가)
 
 
 
 
마카지우개(소)
600원(기본가)
 
 
 
마카지우개(오겹)_중
1,200원(기본가)
 
 
 
[프린트용 자석종이] M4 용지
2,000원(기본가)
 
 
 
칠판크리너 150ml/300ml/500ml
6,600원(기본가)
 
 
[1][2][3]